Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

13.03.2023

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností

Sobota 13.5.2023 na stanovištích uvedených v letáku

Detail Aktuality

30.04.2023

Čarodějnice 2023

Tradiční pálení čarodějnic, neděle 30.4.2023 od 18ti hod. na hřišti v Merbolticích. U-Style 18:00 - 22:30 hod.

Detail Kalendář akcí

15.01.2023

Termíny svozu vytříděných odpadů v roce 2023

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2023: sudé pondělky - PLASTY liché úterky - PAPÍR

Detail Aktuality

28.03.2022

Ordinační hodiny Mudr. Egerové

Zdravotní středisko Verneřice, praktický lékař pro dospělé-ordinační hodiny.

Detail Aktuality

13.01.2022

Svoz komunálního odpadu v roce 2023

Svoz komunálního odpadu.

Detail Aktuality

22.11.2021

Změna výše poplatku za odpady od 1.1.2022

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je s účinností od 1.1.2022 zvýšen poplatek za komunální odpad.

Detail Aktuality

17.02.2021

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality