Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

13.03.2023

Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností

Sobota 13.5.2023 na stanovištích uvedených v letáku

Detail Aktuality

01.03.2023

Hodina Země 2023

zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2023. Globální akce připomínající naléhavost ochrany životního prostředí a klimatu se letos odehraje v sobotu 25. března 2023 od 20.30 do 21.30 h.

Detail Aktuality

15.01.2023

Termíny svozu vytříděných odpadů v roce 2023

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2023: sudé pondělky - PLASTY liché úterky - PAPÍR

Detail Aktuality

19.08.2022

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.

Detail Aktuality

28.03.2022

Ordinační hodiny Mudr. Egerové

Zdravotní středisko Verneřice, praktický lékař pro dospělé-ordinační hodiny.

Detail Aktuality

13.01.2022

Svoz komunálního odpadu v roce 2023

Svoz komunálního odpadu.

Detail Aktuality

22.11.2021

Změna výše poplatku za odpady od 1.1.2022

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je s účinností od 1.1.2022 zvýšen poplatek za komunální odpad.

Detail Aktuality

17.02.2021

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality