Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

26.11.2021

Uzavření obecního úřadu v době Vánoc

Vánoce.

Detail Aktuality

22.11.2021

Změna výše poplatku za odpady od 1.1.2022

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je s účinností od 1.1.2022 zvýšen poplatek za komunální odpad.

Detail Aktuality

22.11.2021

Termíny svozu vytříděných odpadů v roce 2022

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2022: sudé pondělky - PLASTY liché úterky - PAPÍR

Detail Aktuality

17.02.2021

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality

03.02.2021

Termíny svozů tříděného odpadu v roce 2021

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2021.

Detail Aktuality

30.11.2020

Upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky

Zrušení výlepů letáků při oznamování plánovaných odstávek od 1.1.2021.

Detail Aktuality