Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

26.10.2020

Zrušené akce

Nebezpečný odpad a dokončení obnovy katastr.operátu.

Detail Aktuality

01.10.2020

Jízdní řády

Upravené jízdní řády ohledně Benešovské uzavírky.

Detail Aktuality

01.10.2020

Ordinace MUDr. Egerová

Informace pro pacienty.

Detail Aktuality

01.09.2020

Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"

Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele ( platným ve spojení s OP).Ověření tazatele je možné na internetové stránce ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům práv. osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky).

Detail Aktuality

18.05.2020

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality

04.05.2020

Obecní úřad

Úřední hodiny obecního úřadu.

Detail Aktuality

14.11.2019

Termíny svozů tříděného odpadu v roce 2020

Termíny svozů

Detail Aktuality