Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

01.06.2024

Dětský den 2024

Letošní oslava Dne dětí se uskuteční v sobotu 1.6.2024 od 14 hodin na zahradě bývalého Klubu přátel Merboltic, Merboltice č.p.134 a tématem akce bude Pouť.

Detail Kalendář akcí

30.01.2024

Termíny svozu vytříděných odpadů v roce 2024

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2024: sudé pondělky - PLASTY liché úterky - PAPÍR

Detail Aktuality

30.01.2024

Svoz komunálního odpadu v roce 2024

Svoz komunálního odpadu.

Detail Aktuality

19.05.2023

Včelař

Pokud se vám na zahradě usadí včelí roj, volejte včelaře.

Detail Aktuality

28.03.2022

Ordinační hodiny Mudr. Egerové

Zdravotní středisko Verneřice, praktický lékař pro dospělé-ordinační hodiny.

Detail Aktuality

22.11.2021

Změna výše poplatku za odpady od 1.1.2022

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je s účinností od 1.1.2022 zvýšen poplatek za komunální odpad.

Detail Aktuality

17.02.2021

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality