Obsah

Obec Merboltice

MerbolticeMerboltice jsou svým původem typickou středověkou lesní lánovou vsí, jejíž osu tvoří křivolaký tok Merboltického potoka, dříve zvaného Triebschbach. Dodnes je možné sledovat charakteristické uspořádání plužiny (zemědělsky obdělávaných ploch), která je vymezená dlouhými lány, jež se táhnou od velkých selských usedlostí až na okolní hřebeny, které tvoří hranici katastru obce.

Novinky

06.07.2024

Truck fest Merboltice 2024

6. ročník se uskuteční v sobotu 6.7.2024 na hřišti v Merbolticích. Program: 14:00 hod. - začátek akce 15:00 hod. - odjezd na spanilou jízdu 16:30 hod. - příjezd kamionů zpět na hřiště 20:00 hod. - hudební skupina Trajekt 21:00 hod. - tombola Občerstvení na místě po celou dobu akce.

Detail Kalendář akcí

26.07.2024

Sheep Hall Party

11. ročník setkání přátel Merboltic a dobré muziky 26.7.2024 od 19:30 hod. Program: Simon & Zolny Buty Toot Ensemble

Detail Kalendář akcí

30.01.2024

Termíny svozu vytříděných odpadů v roce 2024

Termíny svozů vytříděných složek komunálního odpadu v roce 2024: sudé pondělky - PLASTY liché úterky - PAPÍR

Detail Aktuality

30.01.2024

Svoz komunálního odpadu v roce 2024

Svoz komunálního odpadu.

Detail Aktuality

19.05.2023

Včelař

Pokud se vám na zahradě usadí včelí roj, volejte včelaře.

Detail Aktuality

28.03.2022

Ordinační hodiny Mudr. Egerové

Zdravotní středisko Verneřice, praktický lékař pro dospělé-ordinační hodiny.

Detail Aktuality

22.11.2021

Změna výše poplatku za odpady od 1.1.2022

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 je s účinností od 1.1.2022 zvýšen poplatek za komunální odpad.

Detail Aktuality

17.02.2021

Bezhotovostní platby za poplatky

Informace o bezhotovostních platbách.

Detail Aktuality