Obsah

Současnost obce

Obec Merboltice leží v Ústeckém kraji, v jižní části Děčínského okresu, má 174 trvale hlášených obyvatel. V lednu 2005 byla prohlášena památkovou zónou. Obec se nachází v CHKO České středohoří. V katastru obce byla zřízena přírodní rezervace Kamenná  hůra. Merboltice se osamostatnily v roce 1990, předtím spadaly pod střediskovou obec Verneřice. Do Verneřic i nadále dojíždějí merboltické děti do mateřské a základní školy, pacienti k obvodnímu lékaři a obyvatelé za nákupy. Obec je členem Sdružení obcí Benešovska.

Merboltice se rozkládjí v údolí Merboltického potoka v délce 4 km po obou stranách silnice vedoucí od Starého Šachova do Verneřic. Na jižní straně chrání obec položenou v údolí Strážný vrch (601 m n.m.), na němž stávala dřevěná, později kamenná rozhledna. V současné době na Strážném vrchu opět stojí dřevěná rozhledna z roku 2006. Ze severu je vesnice chráněna Kamencem (519 m n.m.), na jehož vrcholu se nachází přírodní rezervace Kamenná hůra. Obcí protéká pstruhový Merboltický potok.

Obec leží v centru oblasti tzv. severočeského roubeného domu. V roce 2001 byly Merboltice navrženy Státním památkovým ústavem na vesnickou památkovou zónu a v tomtéž roce byl návrh schválen zastupitelstvem obce. Dne 1.1.2005 byla obec prohlášena památkovou zónou. Nejstarší datovaná roubená stavba pochází z roku 1780. Do státního seznamu nemovitých kulturních památek je zapsáno devět domů a středověká zvonice. V Merbolticích stojí 174 domů, z toho slouží 64 k trvalému bydlení a 110 k rekreaci. Žije zde 174 trvale hlášených obyvatel, ale v ,,chalupářské" sezóně se počet pohybuje kolem 500, i více osob.

Merboltice se osamostatnily v roce 1990, kdy proběhly svobodné volby do zastupitelstva obce. Od té doby začaly Merboltice opět vzkvétat. Bohužel zde není žádný obchod s potravinami. Do června roku 2005 tu restauraci nahrazoval Klub přátel mariáše v čp. 163 a Klub přátel Merboltic v čp. 134. K lékaři, do školy a za nákupy se dojíždí do přilehlých obcí a měst.
Dopravní obslužnost zajišťuje od 1.6.2004 Dopravní podnik města Děčína třemi páry spojů, o víkendu autobus nejezdí.

Nezaměstnanost v naší obci dosahovala několik let téměř 50 %, v roce 2006 klesla na 25 %, v roce 2007 je nezaměstnanost 19 %, na začátku roku 2011 byla nezaměstnanost znovu téměř 50%, v průběhu roku se snížila a k datu 30.9.2011 měla hodnotu 21,43%. 

Občanská vybavenost

  • Škola - většina žáků naší obce dojíždí do ZŠ Verneřice.
     
  • Školka - merboltické děti navštěvují školky v sousedních obcích - Verneřice, Valkeřice a Žandov, příp. Stružnice