Obsah

MAS Labské skály

Zastupitelstvo obce Merboltice na svém zasedání dne 10.5.2012 rozhodlo o vstupu obce do Místní akční skupiny Labské skály od 1.1.2013. Více informací získáte na www.maslabskeskaly.cz

Anketa informovanosti o MASkách

Anketu lze vyplnit v následujícím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/1TgcXXdqRWZRE_Sr2y7EIWbzdR6p2ZlujBy94WOI1Yys/viewform?usp=send_form

1. návrh SCLLD k připomínkování  - ZDE

V následujícím odkazu naleznete 1. návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která je připravována s ohledem na nové dotační období 2014-2020.

http://www.maslabskeskaly.cz/clanky/priprava-strategie-rozvoje--uzemi--na-2014-2020--sclld-/prvni-navrh-sclld-k-pripominkovani.html

10. výzva MAS Labské skály

Obec Merboltice se rozhodla v rámci 10. výzvy MAS Labské skály (Fiche 3 - Občanské služby) podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova se zaměřením na podporu dětských a sportovních aktivit v Merbolticích. V rámci projektu bude pořízen párty stan vč. vybavení (stůl s lavicemi), trampolína pro děti a budou postaveny ochranné sítě za fotbalovými brankami na místním hřišti.

 

 

EULeaderMAS LSPRV

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova":

Evropa investuje do venkovských oblastí.“